3D Infographic Animation

Transportation

Türkiyə Respublikasının iqtidar partiyası AK Parti üçün infoqrafika animasiyası. Hakimiyyət dövründə Nəqliyyat Nazirliyinin həyata keçirdiyi layihələri təsvir edən infografikada partiyanın əsas rəngləri istifadə edilmiş, səhnələr arasında xüsusi keçidlərdən istifadə edilərək “aktiv, dinamik və müasir” teması ətrafında işlənmişdir. İstifadə edilən musiqi xüsusi olaraq bəstələnərək partiyanın əhəmiyyət verdiyi nüanslar ön plana çəkilib.

 

 AKP01_01

 AKP01_03

 AKP01_04

 AKP01_05

 AKP01_08

 AKP01_10

Back To Top